O nás \ Pracovní příležitosti

Jste podnikatel či firma a nedaří se Vám se uplatit na trhu? Ubíjí vás administrativní záležitosti a nezbývá Vám čas na samotnou práci? Nabízíme Vám možnost stát se naším partnerem.

Proč se stát naším partnerem?

 • Chybí Vám silné zázemí
 • Nemáte zkušenosti s podnikáním nebo teprve začínáte
 • Už Vás nebaví vyřizování papíru a další administrativa
 • Nevíte si rady s úřady a právními úkony
 • Potřebujete propagaci toho, co umíte
 • Chcete u nás získat výhody
 • Nezbývá Vám moc času na samotnou práci
 • Nechcete se starat o účetní a daňové záležitosti

Co Vám nabízíme?

 • Pevné zázemí značky Cryonix Innovations
 • Podnikatelské know-how
 • Vyřízení administrativy
 • Pomoc se založením živnosti a komunikaci s úřady
 • Propagaci vašich služeb v rámci značky Cryonix
 • Služby Cryonix Innovations za partnerské ceny
 • Externí řízení projektů
 • Vedení daňové evidence, poradenství

Jak to funguje, když jste naším partnerem?

Poté, co se stanete naším partnerem, začneme propagovat Vaše služby prostřednictvím www stránek a v rámci dalších marketingových kampaní. Ve chvíli, kdy nás kontaktuje zákazník, předáme Vám zadání a požadavky klienta. Poté jej kontaktujete a veškeré další úkony řešíte přímo s ním. Máte tedy možnost dojednat koncovou cenu, uzavřít potřebné smlouvy (např. smlouva o dílo, apod.) a nakonec provést fakturaci. Zákazník platí přímo Vám.

Abychom z toho, že Vám pomáháme také něco měli, odvádí každý partner vlastníkovi značky Cryonix Innovations určité procento z obratu zakázky – tedy z koncové ceny pro zákazníka. Toto procento je stanoveno pro každého partnera zvlášť, jelikož víme, že každá služba je něčím charakteristická. Většina takto získaných finančních prostředků se investuje do další propagace, realizace společných projektů a podpory jednotlivých partnerů.

Jak se stát naším partnerem?

Pokud máte zájem dozvědět se více, kontaktujte nás a domluvíme si osobní schůzku. Probereme veškeré aspekty spolupráce a co vše bychom Vám mohli nabídnout. Partnerem se stáváte ve chvíli, kdy dojde k podpisu partnerské smlouvy s vlastníkem značky Cryonix Innovations.